August 21st – 25th 2018 Krušče (Slovenia) little festival of psychodrama at  Studio for Research on the Art of Acting by TOMI JANEŽIČ 
1071

Veronica D'Auria/ agosto 1, 2018/ NEWS

Krušče little festival of psychodrama welcomes all who wish to explore their creativity – everyday, personal or interpersonal, career, artistic or psychotherapeutic one. Previous experiences in psychodrama are not needed.

We invited as guests artists, psychologists and psychiatrists who are also psychodramatists.

Program:

 TUESDAY 21.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 18:00 DELAVNICA / WORKSHOP VLADIMIR MILOŠEVIĆ (Popoldanska psihodramska delavnica posvečena Travmi in ustvarjalnosti / Afternoon psychodrama workshop dedicated to Trauma and creativity)

18:00 – 19:00 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

19:00 – 20:00 INSERTI IN KOMENTARJI FILMA MUŠKARCI NE PLAČU / MOŠKI NE JOČEJO / PARTS OF THE FILM MEN DON’T CRY WITH COMMENTARIES

20:00 – 20:30 PAVZA / BREAK

20:30 – 21:30 POGOVOR Z GOSTI / DISCUSSION WITH GUESTS

 WEDNESDAY 22.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 18:00 DELAVNICA / WORKSHOP TOMI JANEŽIČ (Popoldanska psihodramska delavnica posvečena Fikciji v vsakodnevnem življenju, umetnosti in psihoterapiji / Afternoon psychodrama workshop dedicated to Fiction in everyday life, art and psychotherapy)

18:00 – 19:00 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

19:00 – 20:00 ANJA NOVAKPRIZORI / SCENES

20:00 – 20:30 PAVZA / BREAK

20:30 – 21:30 POGOVOR Z GOSTI / DISCUSSION WITH GUESTS

 THURSDAY 23.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 17:30 DELAVNICA / WORKSHOP IRENA RISTIĆ (Prvi del popoldanske psihodramske delavnice posvečene Osebnemu odnosu do umetnosti: do sebe v umetnosti in umetnosti v sebi / First part of the afternoon psychodrama workshop dedicated to Personal relation to art: oneself in art and art in oneself)

17:30 – 18:30 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

18:30 – 19:30 EFEMERNE KONFESIJEqueer performance Markiza de Sade & Johanna Helmut Kohl (ZOJA BOROVČANIN, VLADIMIR BJELIČIĆ)

19:30 – 20:00 PAVZA / BREAK

20:00 – 21:00 POGOVOR Z GOSTI / DISCUSSION WITH GUESTS

 

PETEK / FRIDAY 24.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 17:30 DELAVNICA / WORKSHOP IRENA RISTIĆ (Drugi del popoldanske psihodramske delavnice posvečene Osebnemu odnosu do umetnosti: do sebe v umetnosti in umetnosti v sebi / Second part of the afternoon psychodrama workshop dedicated to Personal relation to art: oneself in art and art in oneself)

17:30 – 18:30 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

18:30 – 19:30 ANNA NOWICKARAW LIGHTsolo plesna predstava / RAW LIGHT, solo dance performance

19:30 – 20:00 PAVZA / BREAK

20:00 – 21:00 POGOVOR Z GOSTI / DISCUSSION WITH GUESTS

 

/ SATURDAY 25.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 18:00 DELAVNICA / WORKSHOP LADA KAŠTELAN (Popoldanska psihodramska delavnica dramskega pisanja Spoznavanje z likom / Afternoon psychodrama workshop of playwriting Meeting the Character)

18:00 – 19:00 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

19:00 – 20:00 ANNA MARIA MONTEVERDI IN ALESSANDRO BRONZINI, projekcija in komentar kratkega dokumentarnega filma LA CURA DEL TEATRO / SKRB ZA GLEDALIŠČE o gledališkem delu Tomija Janežiča / projection and commentary of documentary film CARE FOR THE THEATRE on Tomi Janežič’s theatre work

20:00 – 20:30 PAVZA / BREAK

20:30 – 21:30 ZAKLJUČNA SEANSA / CLOSURE SESSION

Prispevek / Contrubution:

–        Študentje, psihodramski edukanti, člani psihodramske skupine, samostojni umetniki, upokojenci in prijatelji Krušč: 320 eur (5 dni), 290 eur (4 dni), 240 eur (3 dnevi), 180 eur (2 dneva), 100 eur (1 dan)

–        Students, psychodrama trainees, member of the psychodrama group, artists freelancers, retirees, friends of Krušče: 320 eur (5 days), 290 eur (4 days), 240 eur (3 days), 180 eur (2 days), 100 eur (one day)

–        Ostali: 390 eur (5 dni), 340 eur (4 dni), 280 eur (3 dnevi), 210 eur (2 dneva), 120 eur (1 dan)

–        Others: 390 eur (5 days), 340 eur (4 days), 280 eur (3 days), 210 eur (2 days), 120 eur (1 day)

Na Kruščah je mogoče prespati v hiši za umetniške rezidence. Preverite zasedenost.

It will be possible to sleep in Krušče at the artistic residence house for a limited number of people. Feel free to ask for more info.

V okviru festival bo mogoče tudi šotoriti. Preverite zasedenost.

It will be also possible to use tents for a limited number of people in the frame of the festival. Feel free to ask for more info.

Informacije in prijave / Info and registration: tomi.janezic@guest.arnes.si

DRUŠTVO STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE

DRUŠTVO ZA UMETNIŠKO RAZISKAVO, KREACIJO, REZIDENCO IN EDUKACIJO KRUŠČE

ASSOCIATION STUDIO FOR RESEARCH ON THE ART OF ACTING

Krušče 2

1380 Cerknica

SLOVENIJA / EU

Davčna številka / TAX number:29252792 

Matična številka / ID number: 4106253000

 Bančni račun / Bank account: SI56 6100 0001 9352 720

Naslov banke / Bank address: DELAVSKA HRANILNICA D.D. Miklošičeva 5, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

SWIFT: HDELSI22


Sue Daniel je
 mednarodno izredno uveljavljena psihodramatičarka in ena pionirk psihodrame v Avstraliji z več kot 35-letnimi izkušnjami v psihodramskem izobraževanju in superviziji, ki redno predava po vsem svetu in ki je s svojim pristopom k psihodrami že navdušila tudi udeležence v Sloveniji. Že petič se vrača na Krušče. Vodila bo delavnico tako za začetnike kot za izkušene psihodramatike in psihoterapevte.

http://psychodrama-institute-melbourne.com/

 

Sue Daniel is an internationally acclaimed psychodrama psychotherapist, trainer and supervisor, one of the pioneers of Australian psychodrama, with more then 35 years of professional experience, directing workshops around the whole world, who is returning to Krušče for the fifth time to direct a five-days workshop for beginners and experienced psychodramatists and psychotherapists.

http://psychodrama-institute-melbourne.com/

Psihiater Vladimir Milošević je izredno izkušen psihodramski psihoterapevt, edukator in supervizor, eden ustanovnih članov Inštituta za psihodramo v Beogradu, ki redno in uspešno sodeluje tudi v širšem mednarodnem prostoru, bogate izkušenje pa ima tudi s sodelovanjem v umetniških procesih. Na Kruščah je že v preteklosti vodil odlično sprejete delavnice psihodrame, s Tomijem Janežičem pa v pretekli sezoni tudi redno psihodramsko skupino Psihologija ustvarjalnosti.

http://www.ip.org.rs/onama.php

Psychiatrist Vladimir Milošević is a renowned and experienced psychodrama psychotherapist, educator and supervisor, one of the founding members of Institute for psychodrama in Belgrade, who regularly and successfully collaborates in a wide international context and has rich experiences in collaboration with artists. He has already directed numerous well-received workshops also in Krušče during last decade and has been directing with Tomi Janežič a psychodrama group Psychology of Creativity since 2017.

http://www.ip.org.rs/onama.php

 

Muškarci ne plaču / Moški ne jočejo

je film Alena Drljevića, v katerem je kot metoda na delavnici, ki se je udeležijo vojni veterani, prisotna tudi psihodrama. Pri filmu je strokovno sodeloval Vladimir Milošević. Na malem festivalu psihodrame pričakujemo tudi goste iz igralske ekipe.

https://www.imdb.com/title/tt5239558/

Men don’t cry

is a film by Alen Drljević. Psychodrama is present in the film as a method at a workshop for war veterans. Vladimir Milošević participated as an expert collaborator. We expect actors from the cast as guests of the little festival of psychodrama.

https://www.imdb.com/title/tt5239558/

Tomi Janežič je režiser in psihodramski psihoterapevt, redni profesor gledališke režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani ter mednarodno uveljavljen strokovnjak na področju igre, ki se že več let ukvarja z aplikacijo psihodramskih tehnik v ustvarjalnih in umetniško-pedagoških procesih.

http://sigledal.org/geslo/Tomi_Jane%C5%BEi%C4%8D

Tomi Janežič is a theatre director and psychodrama psychotherapist, professor of theatre directing at Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana and an internationally recognised expert in the field of acting, who has for many years explored application of psychodrama techniques in artistic and art-pedagogical processes.

http://sigledal.org/geslo/Tomi_Jane%C5%BEi%C4%8D

Anja Novak (1991) je gledališka in filmska igralka, performerka, pesnica in pevka, zaposlena v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani. Leta 2015 je magistrirala iz dramske igre na ljubljanskem Agrftju. S psihodramo se je pod mentorstvom Tomija Janežiča srečala med študijem na akademiji. Zanima jo raziskovanje njenih ustvarjalnih potencialov tako v terapevtske kot v umetniške namene. Ljubi zajce in nima facebooka.

https://mladinsko.com/sl/ansambel/igralci/11/anja-novak/

Anja Novak (1991) is a theatre and film actress, performer, poet and singer, member of the ensemble of Slovenian Mladinsko Theatre Ljubljana. She gained her master degree in acting at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana. She was introduced to psychodrama during her studies at the Academy under the mentorship of Tomi Janežič. She’s interested in research of her creative potentials for therapeutic and artistic purposes. She loves rabbits and doesn’t have a facebook page.

https://mladinsko.com/sl/ansambel/igralci/11/anja-novak/

Režiserka, psihologinja in psihodramatičarka Irena Ristić je profesorica psihologije umetnosti na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu ter ena redkih strokovnjakinj na tem področju, ki je z vrsto objavljenih strokovnih člankov in umetniškimi deli v mednarodnem prostoru dejavna tako kot znanstvenica kot umetnica.

http://www.fdu.edu.rs/osoba/dr-irena-ristic/577

Director, psychologist and psychodrama psychotherapist Irena Ristić is a professor of psychology of art at Faculty of dramatic arts in Belgrade, one of the few experts in this field, who works with success internationally both as a scientist and as an artist.

http://www.fdu.edu.rs/osoba/dr-irena-ristic/577

Kolektiv Efemerne Konfesije / Markiza de Sade & Johanna Helmut Kohl (Zoja Borovčanin, Vladimir Bjeličić) so odrsko-vokalni ansambel, ki izvaja pesmi o dekadenci, razkošju, krizi očetovstva, ljubezni, sovraštvu in alkoholu. Skozi queer umetnost dekonstuiranja spolnih, razrednih in družbenih vlog referira spekter zgodovinskih primerov performansov s fokusom na preoblačenju (commedia dell’arte, weimarski cabaret, ameriški vaudeville), integrira različne oblike drag izraza ter kritično artikulira dnevno-politično realnost.

Collective Efemerne Konfesije (Ephemeral Confessions) / Markiza de Sade & Johanna Helmut Kohl (Zoja Borovčanin, Vladimir Bjeličić) is a scenic-vocal ensemble who performs songs on decadence, luxury, crises of paternity, love, hate and alcohol. Through queer art of deconstructing gender, class and social roles, it refers to a spectrum of historical examples of performance with focus on changing costumes (commedia dell arte, Weimar cabaret, American vaudeville), it integrates different forms of drag expression and critically articulates everyday political reality.

http://www.facebook.com/efemernekonfesije

https://www.instagram.com/efemernekonfesije/

https://vimeo.com/223419907   (password: tatice2017)

https://goo.gl/AuoEtH

Anna Nowicka je umetnica, ki mednarodno deluje v polju sodobnega plesa in v svojih umetniških raziskavah med drugim črpa iz dela z imaginacijo in sanjami ter pozornim utelešanjem, ki so tudi teme njenega sola Raw Light (Surova svetloba). Med drugim je študirala tudi psihologijo, doktorirala pa je na Polish Film School v Łódź-u.

www.annanowicka.com

Anna Nowicka is an artist working internationally in the field of contemporary dance, weaving her artistic research out of imagery work, dreaming principles, and attentive embodiment, which are also themes of her solo piece Raw Light. Among other things she also studied psychology. She got her PhD from the Polish Film School in Łódź.

www.annanowicka.com

Dramaturginja, dramatičarka in psihodramska psihoterapevtka Lada Kaštelan je profesorica dramskega pisanja na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu, prevajalka vrste dram iz starogrščine, avtorica številnih filmskih scenarijev in nagrajenih ter v tuje jezike prevajanih dram, ki se je educirala tako v integrativni psihoterapiji kot v psihodramski psihoterapiji, katere tehnike aplicira tudi pri delu s študenti dramaturgije.

http://www.dramaturgija.adu.hr/userfiles/files/lada-kastelan-duzi-cv.pdf

Playwright, dramaturge and psychodrama psychotherapist Lada Kaštelan is a professor of dramaturgy at Academy of dramatic arts in Zagreb, translator of plays from Old Greek, author of screenplays and awarded theatre plays, who was educated in integrative psychotherapy as well as in psychodrama, and has applied its techniques in the work with students of playwriting.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lada_Ka%C5%A1telan

 

Anna Maria Monteverdi je strokovnjakinja na področju digitalnega performansa in gledališkega videa, profesorica na več univerzah in akademijah v Italiji, avtorica knjig o Living Theatre, Robertu Lepageu itd. ter dokumentarnih filmov z Alessandrom Bronzinijem o Jetonu Neziraju, Tomiju Janežiču, Robertu Lepageu itd.

http://www.annamonteverdi.it/digital/biografia-amm/

Anna Maria Monteverdi is an expert in Digital Performance and Video Theatre, professor at several universities and academies in Italy, author of books on Living Theatre, Robert Lepage etc. and documentary films with Alessandro Bronzini on Jeton Neziraj, Tomi Janežič, Robert Lepage etc.

http://www.annamonteverdi.it/digital/biografia-amm/

PSIHODRAMA

Psihodrama je po vsem svetu znana in v stroki uveljavljena akcijska skupinska psihoterapevtska metoda, ki jo je razvil Jacob Levy Moreno.

Osnovna lastnost psihodrame je odrsko odigravanje notranjega sveta in življenjskih situacij posameznika.

Član skupine, ki to želi, lahko razišče lastno doživljanje sedanjosti in preteklosti ter vizijo prihodnosti, situacije, ki so se zgodile (ali bi se lahko, pa se niso), izgovorjene in neizgovorjene misli in čustva, želje, fantazije, sanje. Lahko se sreča z ljudmi iz preteklosti, razreši in dokonča odnose, ki jih ni zmogel ali smel dokončati, odkriva lastne omejitve in potenciale, se srečuje s svojimi čustvi in se uči, kako svobodno izražati sebe.

V psihodrami nedostopni viri duševnosti in medosebnih odnosov postanejo dostopnejši zavedanju ter možnosti spremembe. Skozi psihodramo se osvetlijo nejasni vzorci vedenja, razjasnjuje se narava odnosov, razkrivajo se resnične potrebe, kar vodi do boljšega razumevanja sebe in drugih.

Psihodrama udeležencem nudi podporo in varno okolje, v katerem trenirajo nove, učinkovitejše vloge in vedenje, pospešuje osebnostno rast, integracijo kognitivnega, emocionalnega in vedenjskega nivoja osebnosti, povečuje zavest, empatijo in socialne interakcije ter skupinsko kohezijo in produktivnost, primerna je za vzpostavljanje boljših komunikacijskih sposobnosti, zmanjšanje stresa, delo s travmami in drugimi duševnimi težavami.

Psihodrama vzpodbuja ustvarjalno mišljenje, da bi posameznik prevzel iniciativo in našel ustrezen in dovolj dober odgovor na novo, nepoznano situacijo kot tudi nov, boljši odgovor na situacijo, ki se ponavlja.

Moreno je bil v svojem delovanju povezan tako s področjem psihologije (študiral je medicino in teologijo na Dunaju in bil Freudov sodobnik, navdahnjen z idejami Martina Bubra, filozofa dialoga) kot s področjem gledališča (ustanovil je gledališče spontanosti – Stegreif theater).

Na njegovi nagrobni plošči piše: »J.L. Moreno, človek, ki je v psihiatrijo prinesel smeh.«

V psihodrami je dobrodošel vsak odrasel posameznik ne glede na leta ali poklic, ki se skozi igro želi srečevati s sabo in drugimi. Za psihodramo niso potrebne posebne igralske sposobnosti.

Studio za raziskavo umetnosti igre je zavod za kulturno dejavnost, ki se ukvarja z umetniško, pedagoško, raziskovalno in rezidenčno dejavnostjo na področju igre. Studio je od leta 1996 realiziral vrsto mednarodnih projektov (gledališke koprodukcije, raziskovalni in izobraževalni programi, umetniške izmenjave in rezidence) ter v Sloveniji gostil vrhunske igralske pedagoge, strokovnjake s področja psihodrame ter umetnike z vsega sveta.

Studio izvaja veliko svojih dejavnosti v okviru delovnega centra na Kruščah, zaselku v bližini Cerknice. Zaradi tega je bilo leta 2018 na Kruščah ustanovljeno tudi Društvo Studio za raziskavo umetnosti igre.

Krušče so v desetih letih od začetka obnove gostile mednarodno uveljavljene umetnike in strokovnjake iz več kot dvajsetih držav s področja uprizoritvenih umetnosti, filma, glasbe, likovne umetnosti in književnosti, posebno mesto pa zavzema tudi raziskovalno-izobraževalna dejavnost na področju psihodrame.

Krušče sledijo svojstvenemu načinu organizacije, finansiranja, distribucije ter izmenjave ustvarjalnosti in umetnosti v sodobnem času, zaradi česar postajajo pomemben in prepoznan prostor umetniške raziskave in refleksije tako v Sloveniji kot v širšem mednarodnem prostoru.

PSYCHODRAMA

Psychodrama is a worldwide well-known and established action group psychotherapeutic method, developed by Jacob Levy Moreno.

The basic characteristic of psychodrama is the stage enactment of the inner world and life situations of the participants.

Members of the group can explore their experience of the present, the past and the vision of the future, situations that occurred (or could had, but did not), spoken and unspoken thoughts and feelings, desires, fantasies, dreams. They can confront/encounter people from the past, resolve and complete relations, discover their own limitations and potentials, meet with their emotions and learn how to express themselves freely.

In psychodrama inaccessible sources of psyche and interpersonal relationships become more accessible to consciousness and the possibility of change. Through psychodrama the patterns of behavior become enlightened, the nature of relationship clarifies, real needs are being revealed, which leads to a better understanding of ourselves and others.

Psychodrama provides participants with support and a safe environment in which they can train new, more effective roles and behavior that fosters personal growth, integration of cognitive, emotional and behavioral personality level, it increases awareness and consciousness, empathy, social interaction and group cohesion and productivity. It is suitable for establishing better communication skills, stress reduction, work with trauma and other mental health problems.

Psychodrama encourages creative thinking to enable an individual to take the initiative and find a suitable and good-enough response to a new, unfamiliar situation, as well as a new and better response to a situation that is repeating.

Moreno worked in the field of psychology (he studied medicine and theology in Vienna and was a contemporary of Freud, inspired by the ideas of Martin Buber, philosopher of dialogue) as well as in the field of theatre (he founded the theatre of spontaneity – Stegreif theater).

The epitaph on his gravestone reads: “J. L. Moreno, the man who brought laughter to psychiatry.”

In psychodrama any adult person who wants to encounter herself/himself and others through play, is welcome, regardless of age or profession. No special acting skills are required for it.

 Studio for Research on the Art of Acting works as an institute for cultural activities – since 2018 also an association based in Krušče -devoted to artistic, educational, research, and residency activities in the field of acting. Since 1996 Studio has realized numerous international projects (theatre co-productions, research and educational programs, artistic exchanges and residencies) and hosted a number of distinguished acting teachers, experts in psychodrama and artists from all over the world. Studio has most of its activities at the work-center in Krušče, a small village near Cerknica. In the course of last ten years since the beginning of the estate renovation, Krušče hosted internationally acclaimed artists and experts from more than twenty countries in the field of performing arts, film, music, fine arts, and literature, beside that importance is given also to the research and educational activities in psychodrama. Following its own particular way of dealing with the question of how to organize, finance, distribute and exchange creativity and art in the current modernity, Krušče is becoming recognized and valued as an important space for artistic investigation and reflection in Slovenia as well as in the wider international space.